به استحضار مسافران گرامی میرساند طی دستورالعمل وزارت راه در رابطه با بیماری فراگیر کرونا شرکت های مسافربری صرفا به صورت سه نفره ( دو نفر عقب و یک نفر جلو ) اقدام به مسافر گیری می نمایند.

قیمت مسیر تهران به رشت
هر نفر ۱۳۰٫۰۰۰ تومان
تهران به چالوس و نوشهر
هر نفر ۱۱۹٫۰۰۰ تومان
تهران به تنکابن
هر نفر ۱۳۰٫۰۰۰ تومان
تهران به رامسر
هر نفر ۱۳۶٫۰۰۰ تومان
تهران به چالوس نوشهر تنکابن از سایر مسیر ها
هر نفر ۱۶۳٫۰۰۰ تومان