شرکت تعاونی سواری های کرایه آزادی آرامش آسایش اطمینان

نمایندگی ها

تهران : میدان آزادی ، ترمینال غرب

تلفن : 44655483 – 44659338 – 02144667679

رشت : میدان فرهنگ ، جنب فروشگاه رفاه

تلفن : 33333611-013 و 33322404-013

چالوس : جاده تهران ، ابتدای کمربندی تنکابن

تلفن : 52248090 – 552226622-011

تنکابن : پایانه مسافربری غرفه 7

تلفن : 4273322 – 54272233-011

نوشهر : بلوار شهید خیریان ، نبش هفت تیر

تلفن : 2145272-0115 و 2333078-0115